Događaji

Detalji događaja - Tečaj za zaručnike

church event

Tečaj za zaručnike

Prijavite se na tečaj za zaručnike koji se održava od 24. do 28. 05. 2021. u 19.00 sati