Caritas

Zagrebačke nadbiskupije

Hrvatski Caritas je katolička humanitarna ustanova, koju je 1934. osnovao nadbiskup koadjutor Alojzije Stepinac u Zagrebu. Hrvatski Caritas organiziran je po hijerarhijskom načelu: nacionalni Caritas, biskupijski Caritas i župni Caritas. Hrvatski Caritas ima i dva odjela za kumstva djece i ratne siročadi, a trenutno zbrinjava više od 13.000 djece.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije je pastoralna i karitativna ustanova Zagrebačke nadbiskupije, pravna osoba Katoličke Crkve, humanitarna i neprofitna organizacija, posrednik u doniranju hrane, pružatelj usluga socijalne skrbi i organizator volontiranja. Caritas Zagrebačke nadbiskupije punopravni je član Hrvatske mreže protiv siromaštva i Hrvatske mreže za beskućnike.

Svrha djelovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije je promicanje i provođenje organizirane djelotvorne kršćanske ljubavi prema osobama, obiteljima i zajednicama u potrebi radi poboljšanja kvalitete njihova života

kroz konkretne pothvate, projekte i programe. Caritas djeluje na području Zagrebačke nadbiskupije (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija), a u ostvarivanju svojih zadaća i ciljeva surađuje s državnim i lokalnim institucijama, strukovnim udruženjima, nevladinim sektorom, crkvenim ustanovama, udrugama i pokretima te pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Brojnim programima, projektima i aktivnostima godišnje pomažemo više od 5000 socijalno ugroženih obitelji. Preko mreže župnih caritasa u kojima je aktivno 1030 volontera različite oblike pomoći prima još daljnjih 4320 obitelji.

Caritas ima pravnu osobnost na kanonskom i građanskom području te im status:

 • Pravne osobe Katoličke Crkve (Ministarstvo uprave, Evidencija pravnih osoba katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, evidencijski broj: 1.379, upisan: 19. srpnja 2004. godine)
 • Neprofitne organizacije (Ministarstvo financija, Registar neprofitnih organizacija, RNO broj: 0053015, upisan 31. kolovoza 2009. godine)
 • Posrednika u doniranju hrane (Ministarstvo poljoprivrede, Registar posrednika, registarski broj: 10, Rješenje o upisu u Registar posrednika od 9. prosinca 2015. godine)
 • Humanitarne organizacije (Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Rješenje za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći od 16. veljače 2016. godine)
 • Organizatora volontiranja – prema dostupnim podatcima Ministarstva socijalne politike i mladih Caritas Zagrebačke nadbiskupije ubraja se među najveće organizatore volontiranja u Republici Hrvatskoj po broj uključenih volontera i volonterskih sati

 

Nadalje, Caritas Zagrebačke nadbiskupije je ugovorni pružatelj usluga socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući. S Ministarstvom socijalne politike i mladih ima sklopljene ugovore o pružanju usluga socijalne skrbi za slijedeće kategorije korisnika: djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, maloljetne trudnice i majke, djeca i odrasle osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, žrtve obiteljskog nasilja.

Osim toga Caritas Zagrebačke nadbiskupije upisan je pri Ministarstvu socijalne politike i mladih u Evidencijsku listu pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge prihvatilišta za beskućnike i pomoći u kući pod evidencijskim brojem: 00148.

 
Zadaće Caritasa Zagrebačke nadbiskupije:

Odlukom zagrebačkog nadbiskupa mons. Josipa kardinala Bozanića dana 10. svibnja 2013. godine potvrđen je i na snagu je stupio izmijenjeni Statut Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Zadaće Caritasa Zagrebačke nadbiskupije nabrojane su u članku 6. Statuta:
Poštujući načela supsidijarnosti i solidarnosti, Caritas, u smislu odredbe članka 1. ovog Statuta ima sljedeće zadaće:

 1. promicati i provoditi u Nadbiskupiji djelotvornu kršćansku ljubav prema osobama i zajednicama u potrebi, nastojeći to pretvoriti u konkretne pothvate;
 2. prikupljati humanitarnu pomoć i dijeliti je osobama i zajednicama u nevolji i potrebi;
 3. promicati i štititi dostojanstvo ljudske osobe od začeća do prirodne smrti te štititi dostojanstvo obitelji prema Evanđelju i socijalnom nauku Katoličke Crkve;
 4. osmišljavati i provoditi programe i projekte radi poboljšanja kvalitete života pojedinaca i obitelji u potrebi;
 5. zagovarati potrebe i prava socijalno ugroženih pojedinaca i skupina pred državnim tijelima i tijelima lokalne samouprave te informirati javnost o potrebama istih;
 6. razvijati volonterstvo i volonterski rad u Caritasu te promicati kršćansku solidarnost;
 7. promicati djelovanje Caritasa putem sredstava priopćivanja;
 8. organizirati seminare, radionice, okrugle stolove i druga okupljanja u skladu s temeljnim poslanjem Caritasa;
 9. provoditi različite oblike pružanja institucionalne i izvaninstitucionalne socijalne skrbi za različite kategorije korisnika;
 10. organizirati različite oblike pastoralno karitativnog rada, u skladu s prijedlozima Osnivača i poslanjem Caritasa, uzimajući u obzir specifične društvene potrebe.