Događaji

Detalji događaja - KRIŽNI PUT ŽUPLJANA GRADA SV. NEDELJE 16. 03. - u 14.00 sati

church event

KRIŽNI PUT ŽUPLJANA GRADA SV. NEDELJE 16. 03. - u 14.00 sati

Pođimo za Križem u 14.00 sati od crkve u Sv. Nedelji preko Novaka do Rakitje